www.diskursi.com
Home
O projektu
O projektu
Tolerancija
O CEIR-u
Poziv za saradnju
Uputstvo autorima
Uredništvo
Uredništvo
Ivan Cvitković
Mile Lasić
Želimir Vukašinović
Zorica Kuburić
Roozbeh (Rudy) B. Baker
Jasmina Husanović
Zilka Spahić-Šiljak
Dino Abazović
Vesna Đurić
Zlatiborka Popov-Momčinović
Damir Banović
Projekti i istraživanja
Kontakt
Linkovi

Mile Lasić


Kratki životopis

Dr. sc. Mile Lasić je rođen 25.02.1954. godine u Uzarićima. Školovao se u Širokom Brijegu, Mostaru i Sarajevu, te u SR Njemačkoj. Prijeratni radni vijek je proveo u Sarajevu i Beogradu. Rat ga je zatekao kao jugoslavenskog, pa potom i bosanskohercegovačkog diplomatu u SR Njemačkoj. „Dragovoljno“ napustio diplomatsku službu, pa potom deceniju i pol proveo u svojevrsnom duhovnom egzilu kao neovisni freelancer, slobodni publicista, kolumnista i prevoditelj. U akademskoj 2009/2010. godini započeo je kasnu profesorsku karijeru na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Predaje skupinu kolegija koji se tiču međunarodnih odnosa, europskih integracija, kulture u politici i političkih teorija.

Autor je brojnih politološko-socioloških eseja i studija, kao i knjiga „Europska unija: nastanak, strategijske nedoumice i integracijski dometi“ (Sarajevo Publishing, Sarajevo, 2009.); „Mukotrpno do političke moderne“ (Udruga građana Dijalog, Mostar, 2010.); „Uvod u znanost o politici“ (Filozofski fakultet Sve-Mo, Mostar, 2010 i 2012.), „Kultura sjećanja“ (Friedrich Ebert Stiftung, Sarajevo, 2011.); „Europe Now – Europa sada ili nikada“ (Kult B / DEPO, Sarajevo, 2011.); „U zemlji zarobljenog uma“ (RABIC, Sarajevo, 2012.) i „Dvije knjige pod jednim krovom: 1. Nepodnošljiva lakoća umiranja Titove Jugoslavije; 2. U potrazi za vjerodostojnim pripadanjem (Off Set, Vidiportal.ba, Tuzla, 2012.). Uskoro mu izlazi iz tiska i knjiga „Aporije multikulturalnosti u svijetu i kod nas“ (Rabic i Synopsis, Sarajevo-Zagreb, 2014.).

Član je Odbora za sociološke znanosti Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Ekspertne skupine za izradu preporuka za promjenu Ustava Federacije BiH.

Curriculum vitae
Mile Lasic, PhD, was born on 25th February 1954 in Uzarici. During the course of his education, he attended schools and universities in Siroki Brijeg (his birthplace), Mostar, Sarajevo and Germany. Before the war, he worked in Sarajevo and Belgrade. During the war, he held a diplomatic post in Germany, representing Yugoslavia first and Bosnia and Herzegovina later. Having been forced to abandon his post, he spent a decade and a half in a kind of spiritual exile, working as a freelancer, publicist and translator…
During the academic year 2009/2010, he began a late teaching career as a professor at the Faculty of Philosophy of the University of Mostar. He joined the Political Science Department, where he teaches courses related to international relations, theory and practice of diplomacy, European integrations, culture in politics and political theories.
He wrote a number of essays and studies in the field of sociology and political science, as well as the following books: The European Union, creation, strategic dilemmas and integration accomplishments, (Sarajevo Publishing, Sarajevo, 2009); A Difficult Road to Political Modernism (Citizens’ Association Dialogue, Mostar, 2010); Introduction to Political Science (Philosophical Faculty of the University in Mostar, Mostar 2010, 2012), The Culture of Remembrance (Friedrich Ebert Stiftung, Sarajevo 2011); Europe Now or Never (Kult B / DEPO, Sarajevo 2011) and In the Land of Trapped Mind (RABIC, Sarajevo 2012).
He is the member of the Sociology Board at the Academy of Arts and Sciences of Bosnia and Herzegovina.

Broj poseta:
danas: 3
ovog meseca: 436
prošlog meseca: 479
ukupno: 14045


diskursi.com 2012